Informatie over welzijn en gezondheid. Interesse?

Peiling naar de interesses voor activiteiten en vorming

Dit vormingsaanbod gaat uit van LOGO Antwerpen (Lokaal GezondheidsOverleg Antwerpen), dat werkt in opdracht van de Vlaamse Overheid. De missie van LOGO Antwerpen luidt: ‘Het Logo gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen’.
Concreet gaat dit over meer mensen in beweging krijgen, minder rokers, minder alcohol- en druggebruik, meer veerkrachtige mensen, minder ongevallen, ...
Voorlopig kunnen we dit vormingsaanbod enkel binnen groot-Antwerpenaanbieden.

Invulformulier:
peiling naar je wensen voor activiteiten en vorming over welzijn en gezondheid


* = een verplicht veld

 Themakeuze activiteit of vorming 
(max. 300 karakters)


 Voorkeur tijdstip activiteit of vorming 

 Suggesties zijn welkom  (max. 400 karakters)
 Enkele persoonlijke gegevens 

 We willen je graag verder informeren over de activiteit of vorming
 volgend op deze rondvraag.
 E-mailadres *


   Dank je voor je medewerking.
   We gaan spoedig aan de slag om je wensen in een activiteit of vorming om te zetten.