Praktische informatie lipleescursus

Cursus liplezen of spraakafzien

Een cursus liplezen volgt het ritme van het schooljaar. Tussen eind september en mei geven we gedurende 20 weken les op een vast moment.

De lessen van telkens anderhalf uur vinden meestal plaats tijdens de avond en niet tijdens de schoolvakanties (dit kan anders zijn per locatie). Een logopedist(e) geeft de lipleesles aan een beperkte groep cursisten.

Download de folder met algemene informatie over liplezen bij Onder Ons.

Doelgroep

Onder het motto Bekijk het van twee kanten zijn de cursussen toegankelijk voor zowel slechthorende en doof geworden volwassenen als voor hun (horende) partner, vrienden en zorgverleners. Deze aanpak werkt verrijkend voor beide partijen.

Download het overzicht liplezen met proeflessen en startdata
september 2018
.

Aan een nieuwe lessenreeks gaat een gratis proefles vooraf

Op een proefles krijg je uitgebreide informatie over liplezen en over hoe een lessenreeks eruit ziet. Geïnteresseerden volgen een half uurtje proefles en kunnen zich daarna inschrijven voor de lessenreeks.

Contacteer het secretariaat om een proefles aan te vragen.

Lipleescursus op verschillende plaatsen in Vlaanderen

We bieden verschillende startdata en cursuslocaties aan.
Zo kan je een cursus liplezen volgen in Aalst, Antwerpen (ochtendcursus), Antwerpen-linkeroever, Bree, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Mol en Turnhout.

Een cursus gaat definitief van start als er voldoende mensen zijn. Een cursusgroep telt minstens 8 personen. De meeste groepen komen wekelijks bijeen.

Opnieuw inschrijven voor een lipleescursus kan online

Cursisten die al een jaar liplezen volgden bij Onder Ons, kunnen zich online inschrijven voor het cursusjaar 2018-2019 op de locatie van hun keuze.

Met vragen kan je terecht op het secretariaat van Onder Ons via het contactformulier of telefonisch.‹‹ Terug naar boven