Slechthorend of doof worden

Na (plots) gehoorverlies ondervind je problemen om anderen te verstaan. Bovendien is het contact veel vermoeiender. Je wil daar niet altijd mee geconfronteerd worden en komt gemakkelijk in een isolement terecht. Kan je de communicatie gemakkelijker maken?

Communicatie

Communicatie is een middel om met anderen in contact te komen. De voor ons meest voor de hand liggende vorm van communicatie is taal. Deze taal wordt door de zintuigen waargenomen. Als een van deze zintuigen beperkt is, verloopt de communicatie moeizamer.

Integratie

Slecht horen of niet meer horen vraagt meer aandacht en durf om gesprekken met anderen aan te gaan. Soms is het gemakkelijker om in je eentje te blijven en niet deel te nemen aan het sociale leven.

Een (dreigend) isolement moet plaatsmaken voor een herintegratie van de slechthorende in de horende wereld. Slechthorenden en doofgewordenen willen er opnieuw 'bijhoren'. Dit kan door een aangepaste vorm van communicatie.

Voor slechthorenden betekent de vereniging Onder Ons

  • Zelfvertrouwen winnen door zelfhulp, samen met lotgenoten.
  • Ondanks de gehoorstoornis voldoende zelfstandig en zelfredzaam blijven.
  • Op zoek gaan naar technische hulpmiddelen.
  • Zich bekwamen in nieuwe vormen van communicatie, zoals liplezen, ook spraakafzien genoemd.oor met hand