Tijdschrift Onder Ons


De vereniging geeft 10x per jaar (maandelijks behalve in juli en augustus) een informatieblad uit: Onder Ons
Abonneren kost 25 € per adres en per jaar.

Vraag je abonnement aan via contactformulier of mail aan het secretariaat van Onder Ons. Vermeld hierbij duidelijk je naam en adresgegevens.

Topic augustus 2015

Spraakverstaan in rumoer
voordracht door Allart Knoop, lector Thomas More

Topic oktober en november 2015

Hoorhulpmiddellen
naar aanleiding van de voordracht op het event 60 jaar Onder Ons


Lid worden van de vereniging