Organisatie Onder Ons

Onder Ons vzw is een vereniging van en voor slechthorende en doof geworden volwassenen. De vereniging werd opgericht in 1955 en vierde haar 60e verjaardag met een informatiedag over slechthorendheid.
De vereniging is erkend door Stad Antwerpen.

Alle hulpverlening steunt op vrijwilligers: slechthorenden, doven en horenden ijveren samen voor een samenleving waarin iedereen elkaar verstaat.


Bestuur

 • voorzitter
  • Arsène Vyncke
 • bestuursleden
  • Reinhilde Van Gool
  • Annick Ceulemans
 • secretariaat
  • Marleen Janssen


Samenwerking over de grenzen heen

In Vlaanderen en over de grenzen heen werkt de vereniging samen met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven. Zo is Onder Ons lid van OPDOSS (samenwerkingsverband Optimale Participatie van Dove en Slechthorende volwassenen en kinderen in de Samenleving) en van IFHOH (International Federation for the Hard Of Hearing).

Soms lopen er projecten met aanverwante verenigingen of beroepsorganisaties.