Organisatie

Waar staat Onder Ons voor?

Onder Ons is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen.


Zij is actief in heel Vlaanderen.


Je ontmoet er mensen die zich in dezelfde situatie bevinden en je verneemt er hoe het verder kan.

 

Je ontvangt informatie over technische hulpmiddelen, tips voor een betere omgang

tussen slechthorenden en goedhorenden, ...


Je kan een cursus liplezen, ook spraakafzien genoemd, volgen.


Organisatie Onder Ons


Onder Ons vzw is een vereniging van en voor slechthorende en doof geworden volwassenen. De vereniging werd opgericht in 1955 en bestaat reeds 68 jaar.. De vereniging is erkend door Stad Antwerpen.Bestuur


Voorzitter: Arsène Vyncke

Bestuursleden: Nicole Engelen - Nicky Dom

Vrijwilligers

Secretariaat: Marleen Janssen


Samenwerking over de grenzen heen


In Vlaanderen en over de grenzen heen werkt de vereniging samen met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven. Zo is Onder Ons lid van  van IFHOH (International Federation for the Hard Of Hearing).Soms lopen er projecten met aanverwante verenigingen of beroepsorganisaties.De blauwe oorsticker - het internationale herkenningsteken voor een gehoorhandicap


Deze oorsticker is in 2 maten verkrijgbaar op het secretariaat via het contactformulier.

Groot formaat 9 x 9 cm of klein formaat 4,5 x 4,5 cm. Vermeld bij je bestelling de gewenste afmeting.

Tijdschrift Onder Ons


De vereniging geeft een informatieblad uit: Onder Ons

Abonneren kost 30 € per adres

en per jaar. Je kan dit digitaal of 
per post ontvangen.


Vraag je abonnement aan via contactformulier of mail aan het secretariaat van Onder Ons. Vermeld hierbij duidelijk je naam

en adresgegevens.

Privacy

 

Onder Ons vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees en bezoekers van haar website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens en uw privacy.

 

Alle hulpverlening steunt op vrijwilligers: slechthorenden, doven en horenden ijveren

samen voor een samenleving waarin iedereen mekaar verstaat.